Začni zdaj Prijava

Splošni pogoji uporabe


S prijavo na storitev Fitcrea (“Storitev”) ali katero koli storitev podjetja Fitcrea d.o.o. (“Fitcrea”) se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji in določila (“Pogoji”). Vsaka nova funkcija ali orodje, ki se doda trenutni Storitvi, bo prav tako podvržena Pogojem. Trenutno različico Pogojev lahko kadar koli pregledate na naši spletni strani. Fitcrea si pridržuje pravico, da kadarkoli posodobi in spremeni Pogoje ter bo posodobitve in spremembe objavljala na spletni strani Fitcrea. Svetujemo vam, da redno preverjate Pogoje za morebitne posodobitve ali spremembe, ki bi na vas lahko vplivale. Preden postanete uporabnik Fitcrea, morate prebrati, se strinjati in sprejeti vse pogoje in določila v tem sporazumu o Pogojih, Politiko zasebnosti Fitcrea in GDPR. Z uporabo Fitcrea ali katere koli storitve Fitcrea se strinjate s temi pogoji.

1. Pogoji računa

Storitev lahko uporabljajo samo osebe, stare 18 let ali več.

Za dokončanje postopka prijave morate navesti svoje polno pravno ime, veljaven e-poštni naslov in vse druge potrebne informacije.

Priznavate, da bo Fitcrea uporabila e-poštni naslov, ki ga zagotovite, kot primarni način komunikacije.

Vi ste odgovorni za varovanje svojega gesla. Fitcrea ne more in ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo zaradi vaše nezmožnosti vzdrževanja varnosti vašega računa in gesla.

Vi ste odgovorni za vso dejavnost in vsebino, kot so videoposnetki, datoteke, podatki, grafike, fotografije in povezave, ki so naloženi pod vašim računom Fitcrea (“Vsebina tečaja”). Ne smete prenašati nobenih črvov ali virusov ali katere koli kode uničujoče narave.

Kršitev ali kršenje katerega koli pogoja v Pogojih, kot je določeno po izključni presoji Fitcrea, bo privedlo do takojšnje prekinitve vaših storitev.

2. Aktivacija računa

Oseba, ki se prijavi za Storitev, bo pogodbena stranka (“Lastnik računa”) v namene naših Pogojev in bo oseba, ki je pooblaščena za uporabo katerega koli ustreznega računa, ki ga lahko zagotovimo Lastniku računa v zvezi s Storitvijo.

Če se prijavljate za Storitev v imenu svojega delodajalca, bo vaš delodajalec Lastnik računa. Če se prijavljate za Storitev v imenu svojega delodajalca, potem zagotavljate in jamčite, da imate pooblastilo, da svojega delodajalca zavežete k našim Pogojem.

3. Splošni pogoji

Morate prebrati, se strinjati in sprejeti vse pogoje in določila, vsebovana v tem Sporazumu o uporabnikih in Politiki zasebnosti, preden lahko postanete član Fitcrea.

Tehnična podpora je na voljo vsem imetnikom računov in je dostopna samo po e-pošti.

Storitve Fitcrea ne smete uporabljati v nezakonite ali nepooblaščene namene, prav tako pa pri uporabi Storitve ne smete kršiti nobenih zakonov v svoji jurisdikciji (vključno z, a ne omejeno na, avtorske zakone) kot tudi zakonov Republike Slovenije.

Ne smete reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, nadalje prodajati ali izkoriščati katerega koli dela Storitve, uporabe Storitve ali dostopa do Storitve brez izrecnega pisnega dovoljenja Fitcrea.

Priznavate in se strinjate, da je vaša uporaba Storitve, vključno z informacijami, prenesenimi ali shranjenimi pri Fitcrea, urejena z njeno politiko zasebnosti.

Z uporabo Fitcrea se strinjate, da vam bomo zaračunali mesečno naročnino v skladu z vašim plačilnim načrtom. Ne zbiramo plačil za vaše tečaje od uporabnikov tečajev. Zaračunavanje dostopa do vaših tečajev izvajate in nadzirate sami, ločeno od storitev Fitcrea.

4. Pravice Fitcrea

Pridržujemo si pravico, da iz kakršnega koli razloga, brez predhodnega obvestila, kadarkoli spremenimo ali prekinemo Storitev.

Pridržujemo si pravico, da komur koli iz kakršnega koli razloga, kadarkoli zavrnemo storitev.

Morda, vendar nismo dolžni, odstraniti vsebino tečaja in račune, ki vsebujejo vsebino, za katero po lastni presoji ugotovimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, obrekljiva, obrekovanja, pornografska, nespodobna ali kako drugače sporna ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali te Pogoje.

Verbalno ali pisno zlorabo kakršne koli vrste (vključno s grožnjami z zlorabo ali povračilnimi ukrepi) katerega koli stranke, zaposlenega, člana ali uradnika Fitcrea bomo nemudoma sankcionirali z ukinitevjo računa.

Fitcrea ne pregleduje vnaprej Vsebine tečaja in izključno po lastni presoji odloča, ali bo zavrnila ali odstranila kakršno koli Vsebino tečaja, ki je na voljo preko Storitve.

Pridržujemo si pravico, da svoje storitve ponudimo vašim konkurentom in ne obljubljamo ekskluzivnosti v nobenem tržnem segmentu. Nadalje priznavate in se strinjate, da zaposleni in izvajalci Fitcrea lahko prav tako postanejo stranke/inštruktorji Fitcrea in da lahko tekmujejo z vami, čeprav pri tem ne smejo uporabljati vaših zaupnih informacij.

V primeru spora glede lastništva računa si pridržujemo pravico, da zahtevamo dokumentacijo za določitev ali potrditev lastništva računa. Dokumentacija lahko vključuje, a ni omejena na, osebno izkaznico z izdano sliko vlade, zadnje štiri številke kreditne kartice uporabljene za zakup storitev, itd.

Fitcrea si pridržuje pravico, da v naši izključni presoji določi pravilno lastništvo računa in prenese račun pravemu lastniku. Če ne moremo razumno določiti pravilnega lastnika računa, si Fitcrea pridržuje pravico, da račun začasno onemogoči, dokler se spor med prerekajočimi stranmi ne razreši.

5. Omejitev odgovornosti

Izrecno razumete in se strinjate, da Fitcrea ne bo odgovorna za neposredne, posredne, naključne, posebne, posledične ali kazenske škode, vključno, a ne omejeno na, škodo za izgubo dobička, dobro ime, uporabo, podatke ali druge neopredmetene izgube, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve.

V nobenem primeru ne bo Fitcrea odgovoren za izgubljeni dobiček ali kakršno koli posebno, naključno ali posledično škodo, ki izhaja iz ali v zvezi z našim spletnim mestom, našimi storitvami ali tem sporazumom (kako koli že nastane, vključno z malomarnostjo). Strinjate se, da nas boste (kot velja) naše matično podjetje, podružnice, povezane družbe, partnerje Fitcrea, direktorje, agente in zaposlene, odškodovali in nas obvarovali pred kakršno koli zahtevo ali zahtevo, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki jih povzroči katera koli tretja stranka zaradi ali izhajajoč iz vaše kršitve tega sporazuma ali dokumentov, ki jih vključuje kot referenco, ali vaše kršitve katerega koli zakona ali pravic tretje osebe.

Uporaba storitve je na vašo lastno odgovornost. Storitev je na voljo “takšna, kot je” in “kot je na voljo” brez kakršne koli garancije ali pogoja, izrecnega, implicitnega ali zakonskega.

Fitcrea ne jamči, da bo storitev neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.

Fitcrea ne jamči, da bodo rezultati, ki jih lahko pridobite z uporabo storitve, natančni ali zanesljivi.

Fitcrea si pridržuje pravico, da kadarkoli posodobi in spremeni Storitev. Med posodobitvami lahko Storitev začasno prekine.

6. Intelektualna lastnina in vsebina strank

Ne trdimo nobenih pravic intelektualne lastnine nad gradivom, ki ga zagotavljate storitvi Fitcrea. Vse gradivo, ki ga naložite, ostane vaše. Svoje spletno mesto Fitcrea lahko odstranite kadarkoli tako, da izbrišete svoj račun. Če želite odstraniti vso vsebino, ki ste jo shranili v Storitvi, nas kontaktirajte na info@fitcrea.com

Z nalaganjem vsebine tečaja se strinjate: (a) da dovolite drugim uporabnikom interneta ogled vaše vsebine tečaja; (b) da dovolite Fitcrea prikazovanje in shranjevanje vaše vsebine tečaja; in (c) da lahko Fitcrea kadarkoli pregleda vso vsebino tečaja, ki jo pošljete na njeno Storitev.

Zaupnih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam, razen če je to potrebno v okviru zagotavljanja naših storitev. Zaupne informacije vključujejo vsa gradiva ali informacije, ki jih zagotovite nam in ki niso javno znane. Zaupne informacije ne vključujejo informacij, ki: (a) so bile javno dostopne ob času, ko smo jih prejeli; (b) postanejo javno dostopne po tem, ko smo jih prejeli brez naše krivde; (c) smo jih prejeli od nekoga drugega kot vas brez kršitve naših ali njihovih obveznosti glede zaupnosti; ali (d) smo po zakonu dolžni razkriti.

8. Plačilo pristojbin

Na voljo je brezplačni načrt. Ima omejene možnosti, preverite na strani s cenikom.

Storitev se zaračunava v 30-dnevnih intervalih ali letnih intervalih. Storitev je zakupljena preko spletne strani Fitcrea s kreditno kartico, sredstva se trgajo avtomatsko ob preteku obračunskega obdobja. Ko se izvede plačilo za obračunsko obdobje, bo Lastniku računa poslan račun po e-pošti, ki je bila navedena. Uporabniki imajo en teden časa, da izpostavijo in rešijo morebitne težave z obračunavanjem.

Fitcrea ne omogoča vračila denarja.

9. Preklic in prekinitev

Svoj račun lahko kadarkoli prekličete tako, da nam pišete na in sledite posebnim navodilom, navedenim v odgovoru Fitcrea.

Ko je preklic potrjen, bo vsa vaša vsebina tečaja takoj izbrisana iz Storitve. Ker je brisanje vseh podatkov dokončno, se pred tem prepričajte, da res želite preklicati svoj račun.

Pridržujemo si pravico, da iz kakršnega koli razloga, brez predhodnega obvestila, kadarkoli spremenimo ali prekinemo storitev Fitcrea.

Prevara: Brez omejevanja drugih pravnih sredstev lahko Fitcrea začasno ali trajno onemogoči vaš račun, če sumimo, da ste se (na podlagi obsodbe, poravnave, zavarovanja ali preiskave, ali drugače) ukvarjali s prevarantsko dejavnostjo v povezavi s Spletnim mestom.

10. Spremembe storitve in cen

Cene za uporabo Fitcrea so predmet sprememb ob 30-dnevnem obvestilu s strani Fitcrea. Takšno obvestilo lahko kadarkoli zagotovimo z objavo sprememb na spletnem mestu Fitcrea (Fitcrea.com) ali v administrativnem meniju vašega spletnega mesta Fitcrea prek obvestila ali preko e-poštnega naslova povezanega z vašim računom.

Fitcrea si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prekine Storitev (ali kateri koli njen del) z ali brez obvestila.

Fitcrea ne bo odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, spremembo cen, začasno prekinitev ali prenehanje Storitve.

12. Zakon o avtorskih pravicah v digitalni dobi (DMCA)

12.1 Splošna politika

Fitcrea je sprejela naslednjo splošno politiko glede kršitev avtorskih pravic v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah v digitalni dobi (http://lcweb.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf). Politika Fitcrea je (a) blokirati dostop do ali odstraniti vsebino, za katero verjame v dobri veri, da je avtorsko zaščiteno gradivo, ki je bilo nezakonito kopirano in razširjeno s strani katerega koli od njenih podružnic, ponudnikov vsebin ali uporabnikov; in (b) odstraniti in prenehati zagotavljati storitev ponavljajočim se kršiteljem.

12.2 Postopek za prijavo kršitev avtorskih pravic

Če menite, da vsebina, ki prebiva na ali je dostopna prek spletne strani ali storitev Fitcrea, krši avtorske pravice, pošljite obvestilo o kršitvi avtorskih pravic z naslednjimi informacijami tehnični podpori Fitcrea, navedeni spodaj:

 • Fizični ali elektronski podpis osebe, pooblaščene za ukrepanje v imenu lastnika avtorske pravice, za katero se trdi, da je bila kršena;
 • Identifikacija del ali gradiv, ki so bila kršena;
 • Identifikacija vsebine, za katero se trdi, da krši, vključno z informacijami o lokaciji vsebine, ki jo lastnik avtorskih pravic želi odstraniti, z dovolj podrobnostmi, da je Fitcrea sposobna najti in preveriti njen obstoj;
 • Kontaktne informacije o obveščevalcu, vključno z naslovom, telefonsko številko in, če je na voljo, e-poštnim naslovom;
 • Izjava, da obveščevalec verjame v dobri veri, da vsebina ni pooblaščena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega agenta ali po zakonu; in
 • Izjava pod kaznijo krivokletstva, da so zagotovljene informacije natančne in da je obveščevalna stranka pooblaščena za vložitev pritožbe v imenu lastnika avtorskih pravic.

12.3 Ko Fitcrea prejme pravilno obvestilo o resnični kršitvi avtorskih pravic

Politika Fitcrea je obvestiti ponudnika vsebine ali uporabnika, da je prejel obvestilo o kršitvi in da bo vsebina odstranjena čez 24 ur, razen če Fitcrea prejme ustrezno nasprotno obvestilo. Če ne prejme veljavnega nasprotnega obvestila, bo kršilna vsebina odstranjena iz sistema.

12.4 Postopek za predložitev nasprotnega obvestila Fitcrea

Če ponudnik vsebine ali uporabnik meni, da je bila vsebina, ki je bila odstranjena ali do katere je bil onemogočen dostop, dejansko nekršilna ali če ponudnik vsebine ali uporabnik verjame, da ima pravico objaviti in uporabljati tako vsebino od lastnika avtorskih pravic, agenta lastnika avtorskih pravic ali po zakonu, mora ponudnik vsebine ali uporabnik poslati nasprotno obvestilo, ki vsebuje naslednje informacije tehnični podpori Fitcrea, navedeni spodaj:

 • Fizični ali elektronski podpis ponudnika vsebine ali uporabnika;
 • Identifikacija vsebine, za katero se trdi, da krši;
 • Izjava ponudnika vsebine ali uporabnika, da verjame v dobri veri, da je bilo obvestilo o kršitvi prejeto zaradi napake ali napačne identifikacije vsebine; in
 • Ime, naslov, telefonska številka in, če je na voljo, e-poštni naslov ponudnika vsebine ali uporabnika ter izjava, da takšna oseba ali subjekt soglaša s pristojnim sodiščem, v katerem se nahaja naslov ponudnika vsebine ali uporabnika, za katero koli sodno okrožje, v katerem se nahaja Fitcrea, in da bo takšna oseba ali subjekt sprejela vročitev postopka od osebe, ki je posredovala obvestilo o domnevni kršitvi.
 • Če Fitcrea prejme nasprotno obvestilo, bo Fitcrea obnovila dostop do vsebine in obvestila prvotno pritožujočo stranko. Vsebina bo nato ostala objavljena, razen če lastnik avtorskih pravic vloži tožbo za sodno odredbo proti ponudniku vsebine ali uporabniku.

Podatki o podjetju

Fitcrea d.o.o.
Reteče 68,
4220 Škofja Loka
Slovenija
VAT: SI71901736
e-pošta: info@fitcrea.com